Integritetspolicy - GDPR

Nilssons Rör och Sanitet AB  (nedan ”Nilssons Rör” eller “vi”) tar stor hänsyn för din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.
Nedan följer information om hur vi behandlar dina uppgifter och till vilka ändamål dem ligger lagrade i vårt system samt din lagliga rätt.

Som personuppgifter räknas t.ex. ditt namn, adress, e-post, telefonnummer, uppgifter om dina köp och annan information som har delgetts oss.

Denna information kan delges oss genom kontakt via e-post, chatt eller telefon.
Vi får också personuppgifter till oss genom tredjepart om det görs en upplysning inför ett kreditköp.

Behandlingen av dina personuppgifter måste alltid ha en rättslig grund, det vill säga behandlingen måste vara nödvändig för att utföra våra förpliktelser mot dig som kund som t.ex. att skicka din beställning till önskad adress eller utskick av nyhetsbrev.
Behandling av dina personuppgifter får också göras genom ditt samtycke som, du äger alltid rätten att återkalla samtycket.
Dina sparade personuppgifter ligger bara lagrade så länge som de behövs. Som standard tas personuppgifter bort som senast efter 24 månader efter avslutad kundrelation.

Dina personuppgifter används av oss för att:
(Rättslig grund inom parantes)

-Hantera dina beställningar (Fullgörande av avtal)
-Fakturera (Fullgörande av avtal)
-Ta kreditupplysning (Fullgörande av avtal)
-Identifiera felaktigheter i beställningar (Rättslig förpliktelse, Fullgörande av avtal)
-Garanti- och Reklamationsärende (Fullgörande av avtal)
-För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller föreskrift (Rättslig förpliktelse)

Nedan listar vi dina rättigheter till kontroll över dina personuppgifter hos oss på RG3. Vi kommer skyndssamt och utan onödigt dröjsmål följa upp och sedan utföra dina önskemål om det finns grund för din begäran:
-Du har rätt till att begära ut om vi behandlar uppgifter om dig och om hur dem behandlas, du har rätt till att få en kopia av dina personuppgifter som vi då behandlar.
-Om några av dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att få dessa tillrättade eller tillagda.
-Du kan när som helst begära att dina personuppgifter hos Nilssons Rör raderas om de inte längre behövs för det ändamål som de först samlades in för. Undantagsvis kan vi inte radera uppgifterna om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifter.

Har du frågor eller om du vill använda dig av dina rättigheter så kontaktar du oss på:
Telefon: 070-230 33 70
E-post: bengt@nilssonsror.nu